La data de 01 martie 2022, în regim online, a avut loc Masa rotundă cu genericul ”Lucrul cu textul: experiențe relevante” pentru cadre didactice la disciplina Limba și literatura română în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale, organizat de metodist superior I. Liulenova, DGETS, mun. Chișinău.