Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău informează că începând cu 01 aprilie 2022 părinții pot depune actele on-line pentru înscrierea copiilor în clasa I-a pe platforma:  https://escoala.chisinau.md/

Menționăm că înregistrarea copiilor în clasa I se va face conform Ordinului nr. 432 din 30.03.2022 Cu privire la organizarea înscrierii în clasa I în anul de studii 2022-2023

Astfel, din 01 aprilie 2021, ora 08:00, părinții pot depune actele on-line pentru înscrierea copiilor în clasa I-i, care se va desfășura în două etape:

Prima etapă se va realiza în perioada 01 aprilie – 10 iunie, când va avea loc depunerea și completarea cererilor și a actelor de înscriere a copiilor în clasa I, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar, în instituția de învățământ din districtul școlar. Documentele (cererea de înscriere a copilului, conform modelului din Anexa 3 a ordinului; buletinul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal; certificatul de naștere al copilului) se depun pe platforma on-line https://escoala.chisinau.md/

Etapa a doua se va organiza în perioada 14 iunie – 29 august, în cadrul căreia va avea loc depunerea și completarea actelor de înscriere a copiilor din districtul școlar, care n-au reușit să fie înscriși în prima etapă și a copiilor din alte districte școlare, pe locurile rămase libere. Instituțiile de învățământ cu clase de profil vor organiza probele de aptitudini, prin coordonare cu DGETS. Lista finală a copiilor înscriși în clasa I validată prin ordinul directorului instituției va fi afișată public la 30 august.

Procedura de înscriere on-line pe platforma https://escoala.chisinau.md/ are drept scop:

  • Asigurarea accesului la educație a fiecărui copil;
  • Transparentizarea procesului de înscriere a copiilor în clasa I;
  • Minimizarea riscurilor de corupţie în instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II din municipiul Chișinău;
  • Optimizarea procesului de stocare şi prelucrare a rezultatelor înscrierii copiilor în clasa I;
  • Gestionarea eficientă a timpului angajaţilor din sistemul educaţional municipal;
  • Monitorizarea activităţii instituţiilor de învăţământ din teritoriul administrat pe domeniul vizat.

Rugăm părinții, în caz de neclarități, să contacteze directorii instituțiilor de învățământ sau la numărul de telefon 022-20-16-09, Doina Obada.

Reamintim că înregistrarea copiilor la școală este gratuită!!!